(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Ngô Thống Nhất thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Thạnh ủy quyền như sau:

Vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ Trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp và tài sản gắn liền với đất tại Trường Tiểu học thị trấn Thạnh An 1 (điểm Phụng Quới A); Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh; Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 2 (điểm Vĩnh Phụng); Khối Trụ sở xã Đội, Trung tâm học tập cộng đồng và Hội trường xã Vĩnh Trinh

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Thạnh

Ngày 15/10/2021, đấu giá vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ trụ sở làm việc tại thành phố Cần Thơ ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ trụ sở làm việc tại thành phố Cần Thơ ảnh 2
Ngày 15/10/2021, đấu giá vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ trụ sở làm việc tại thành phố Cần Thơ ảnh 3
Ngày 15/10/2021, đấu giá vật liệu thu hồi từ việc phá dỡ trụ sở làm việc tại thành phố Cần Thơ ảnh 4