(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Công ty CP VTXD Đường thủy Petrolimex ủy quyền như sau:
Ngày 15/10/2021, đấu giá tàu Hàm Luông 02 tại TP.HCM ảnh 1