(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

Là tang vật vi phạm hành chính gồm 43.895kg Than cacbon

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Kạn

Ngày 15/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 15/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 3