(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng ủy quyền như sau:

Tài sản thu hồi từ đường dây Trung và hạ thế

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng

Ngày 15/10/2021, đấu giá tài sản thu hồi từ đường dây trung và hạ thế tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá tài sản thu hồi từ đường dây trung và hạ thế tại thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 15/10/2021, đấu giá tài sản thu hồi từ đường dây trung và hạ thế tại thành phố Đà Nẵng ảnh 3