(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Agribank- Chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất số BK485125 do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 04/09/2012 và công trình xây dựng trên đất (Nhà điều hành, phòng thường trực, nhà phụ trợ, nhà lò nung, hầm sấy, nhà kho, xe gòong, sân phơi, gian chế biến tạo hình, gian nhà chứa đất và toàn bộ nhà máy sản xuất gạch Tuynel) trên diện tích đất 15.116,8 m2 tại thửa đất số 133, tờ bản đồ số 62/CLTĐ, số vào sổ cấp giấy CT01999. - Chủ sở hữu tài sản: Công ty TNHH XD &TM Kính Đạt. - Địa chỉ tài sản: Xã An Đạo - Phù Ninh - Phú Thọ.

Agribank- Chi nhánh huyện Lâm Thao Phú Thọ

Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ảnh 3