(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Trực ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Điểm dân cư khu vực xóm Quyết Tiến, xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, gồm: 01 lô đất (Lô L30, thửa 6, tờ bản đồ số 1, Tuyến đường N2, diện tích 96,0 m2, giá khởi điểm 5.000.000 đồng/m2)

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Trực

Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định ảnh 4