(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 49a, tờ bản đồ số 122 tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai

Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 3