(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất và nhà cửa, vật kiến trúc tại thửa đất số 218, tờ bản đồ số 01; địa chỉ: tại Thôn Trung Chánh, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Lộc

Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 307 m2 đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 307 m2 đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 307 m2 đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 307 m2 đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 15/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 307 m2 đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5