(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Hạt Kiểm Lâm huyện Mang Yang ủy quyền như sau:

Đấu giá Tài sản do hạt Kiểm lâm huyện Mang Yang ban hành quyết định tịch thu gồm: - Lâm sản: 24,057 m3 gỗ tròn xẻ các loại ; - Phế liệu: 1.480 kg Phương tiện hư hỏng cắt bán phế liệu (Gồm 17 xe máy độ chế)

Hạt Kiểm Lâm huyện Mang Yang

Ngày 15/10/2021, đấu giá lâm sản bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá lâm sản bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 15/10/2021, đấu giá lâm sản bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 15/10/2021, đấu giá lâm sản bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 4