(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Tôm sú lột PTO: 36 kg, loại: 13-15 con/453g; Tôm sú lột PTO: 56,2 kg, loại: 16-20 con/453g; Tôm sú lột PTO: 69,1 kg, loại: 21-25 con/453g; Tôm sú lột PTO: 69,2 kg, loại: 26-30 con/453g.

Công an tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 15/10/2021, đấu giá 230,5 kg tôm sú lột PTO tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá 230,5 kg tôm sú lột PTO tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 2