(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2020 do Bệnh viện mắt tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Bệnh viện mắt tỉnh Nam Định (Địa chỉ: 269 đường Phù Nghĩa - phường Lộc Vượng- TP Nam Định) xử lý:

Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe ôtô 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu DAEWOO, số loại ESPERO, màu ghi , biển kiểm soát 18B - 0638, số khung JMWTH00092, số máy 25217962 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số A 0000192 do Phòng CSGT-TT- Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 04 tháng 6 năm 1997 cho Trung tâm phòng chống mù loà

Giá khởi điểm: 3.200.000đ (Ba triệu hai trăm nghìn đồng).

Số tiền đặt trước: 600.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/9/2020 đến ngày 12/10/2020 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 12, 13, 14/10/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 08, 09/10/2020 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp tại trung tâm theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 10 năm 2020

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).