(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2020 như sau:
Ngày 15/10/2020, đấu giá tang vât, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 15/10/2020, đấu giá tang vât, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2