(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Quốc tế thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho ủy quyền như sau:
Ngày 15/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ảnh 1