(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2020 do Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Địa chỉ: thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LÔ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở gồm: 15 thửa đất tại các lô đất MDC 10 thuộc dự án Đầu tư kết cấu hạ tầng phía Bắc Trung tâm hành chính huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Tổng diện tích đấu giá là: 3.841m2 với tổng giá khởi điểm là: 3.852.523.000đồng, cụ thể bao gồm như sau:

Ngày 15/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ảnh 1
Ngày 15/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum ảnh 2

- Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ và phí địa chính. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

- Mỗi lô (thửa) đất tổ chức một cuộc đấu giá.

- Mục đích sử dụng đất sau khi trúng đấu giá: Đất ở.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Thời gian tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 10 năm 2020.

3. Địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Tại Hội trường UBND huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 12/10/2020 tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: số 211 Trần Hưng Đạo, tp Kon Tum) và Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai (Địa chỉ: thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, Kon Tum).

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và phiếu trả giá: Từ ngày thông báo đến ngày 12/10/2020 (trong giờ hành chính), tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum (Số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

6. Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 09/10/2020.

7. Địa điểm xem tài sản: tại thôn 01, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc vào trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và những trường hợp không đủ điều kiện định cư ở khu vực biên giới theo Nghị định 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam; Thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 5100201009520 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. Khách hàng nộp tiền đặt trước ngày 12/10/2020 (trong giờ hành chính).

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) và Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai (thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum) số điện thoại: 0260.3506.068; 0260.3911.069./.