(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2020 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng trị.

2. Người có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng (số 21 đường Bùi Dục Tài, khóm 7, thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Vào lúc 08h00 ngày 15/10/2020. Tại hội trường nhà văn hóa xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 12/10/2020 (50 lô đất tại khu dân cư xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị)

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h00 ngày 12/10/2020. Tại Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh (Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn huyện Hải Lăng (Phòng giao dịch Hội Yên - xã Hải Quế) ngày 08,09,12/10/2020 (trong giờ hành chính).

6. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu trả giá (hồ sơ đấu giá): Người tham gia đấu giá bỏ phiếu trả giá tại Hội trường Nhà văn hóa xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vào ngày 13/10/2020 ((Buổi sáng bắt đầu vào lúc 08h00 đến 11h00 và buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến hết 16h30).

7. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

Ngày 15/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 15/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 15/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 15/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị ảnh 4

Tổng giá khởi điểm: 6.240.300.000đồng

Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm bốn mươi triệu, ba trăm ngàn đồng

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước).

Khách hàng nộp tiền ký quỹ vào ngày 08, 09, 12/10/2020 (Trong giờ hành chính) tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (Chi nhánh Hội Yên - xã Hải Quế). Số tài khoản: 3903 201 004 009. Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh. Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ đến hết 16h30 ngày 12/10/2020.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thuộc đối tượng nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định Luật đất đai 2013.

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016, Quy chế đấu giá và quy định của pháp luật có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất.

* Cách thức đăng ký:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại Quy chế đấu giá, Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá (mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo)

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

- Phí hồ sơ người tham gia

- Giấy ủy quyền (nếu có)

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất/lô đất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911 465 989.