(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Vũng Tàu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2020 do Phòng quản lý đô thị thành phố Bà Rịa ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

1.1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá:

- Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vũng Tàu.

- Địa chỉ: số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu.

1.2. Người có tài sản đấu giá:

- Phòng quản lý đô thị thành phố Bà Rịa.

- Địa chỉ: Số 137, đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 12 đến ngày 13/10/2020 (trong giờ hành chính);

2.1 Địa điểm xem tài sản: tọa lạc tại số 137 đường 27/4, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

3.1. Thời gian đấu giá: 08 giờ ngày 15/10/2020.

3.2. Địa điểm đấu giá: số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3854226.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

4.1. Tên tài sản thanh lý là: Lô cây xanh thu hồi từ công trình mở rộng tỉnh lộ 52 thành phố Bà Rịa gồm 645 cây;

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Giá khởi điểm: 791.946.465 đồng.

- Số tiền đặt trước: 79.000.000 đồng/hồ sơ. Nhận tiền ký quỹ bằng chuyển khoản qua Ngân hàng từ ngày 12&13/10/2020;

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Kể từ ngày 05/10/2020 đến 16 giờ 30 ngày 13/10/2020 (trong giờ hành chính) khách hàng trực tiếp đến tại địa chỉ số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu để mua hồ sơ;

6.2. Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/ hồ sơ đăng ký tham gia;

6.3. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 13/10/2020 (trong giờ hành chính).

6.4. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3854226.

6.5. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo Luật đấu giá quy định;

6.6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá, liên hệ trực tiếp tại địa điểm đấu giá, số 07 Đồng Khởi, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3854226.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

7.1. Hình thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.