(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2020 do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình ủy quyền như sau:

Bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019

(Niêm yết từ ngày 28/9/2020 đến ngày 09/10/2020)

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ số 30/2020/CDTTHB/HĐBĐG ngày 25/9/2020 giữa Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình về việc đấu giá gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2020 thực hiện.

1. Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình -Số 06 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình - Điện thoại: 02273.743.199.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá.

- Tài sản đấu giá: Gạo miền Nam 15% tấm vụ Đông xuân 2019 dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019.

- Số lượng xuất bán: 3.570.166 Kg

(Số lượng gạo trên hiện đang bảo quản trong kho dự trữ thuộc Cục Dự trữ nhà nước khu vực Thái Bình đã đến kỳ xuất bán đổi hàng theo Quyết định số 577/QĐ-TCDT ngày 23/9/2020 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch bán đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2019 chuyển sang năm 2020 thực hiện của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian: Ngày 05/10/2020 và 06/10/2020 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại phòng Kỹ thuật bảo quản, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ: Ngày 28/9/2020 đến trước 16 giờ 30 phút ngày 09/10/2020 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký và nộp hồ sơ đấu giá: Phòng Kế hoạch và quản lý hàng dự trữ, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình - Số 73, Trần Phú, TP Thái Bình.

5. Giá khởi điểm: 9.800đ/kg (Chín nghìn tám trăm đồng một kilôgam)

- Mức giá khởi điểm trên không có thuế giá trị gia tăng, gạo bao gồm cả bao bì, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ (Có phụ lục chi tiết số lượng và giá khởi điểm của từng đơn vị tài sản bán đấu giá kèm theo).

- Trường hợp vào thời điểm trước khi mở cuộc đấu giá có Quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dự trữ nhà nước điều chỉnh giá khởi điểm thì Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình phải thông báo cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, hai bên cùng nhau ký phụ lục bổ sung Hợp đồng và thông báo cho khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá đối với một đơn vị tài sản: 500.000 đồng/bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ)

- Khoản tiền đặt trước: Khoảng 10% giá khởi điểm của một đơn vị tài sản đấu giá.

- Khoản tiền đặt trước được nộp vào tài khoản số 100002818188 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại Ngân hàng (NCB) Quốc dân Việt Nam Chi nhánh Thái Bình: Ngày 12/10/2020 đến trước 17 giờ 00 phúy ngày 14/10/2020 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

7. Thời gian, địa điểm mở chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Hồi 14 giờ ngày 15/10/2020.

- Địa điểm đấu giá: Tại trụ sở Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình: Số 73, phố Trần Phú, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức: Trả giá lên (bỏ phiếu không hạn chế số vòng)

- Bước giá theo đơn giá: mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề là 05 đồng/kg.

Kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực đến tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký và chấp hành đúng Quy chế cuộc đấu giá tài sản.