(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2020 do UBND xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa ủy quyền như sau:
Ngày 15/10/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ xã Nghĩa Thắng, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 15/10/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ xã Nghĩa Thắng, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2
Ngày 15/10/2020, đấu giá cho thuê mặt bằng tại chợ xã Nghĩa Thắng, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 3