(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2020 do Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 02/HĐ-DVĐGTS ngày 24/9/2020 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Đơn vị có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh. Địa chỉ: KP Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, nguồn gốc tài sản

Tài sản đấu giá: 05 xe ô tô các loại đã qua sử dụng, bao gồm:

Xe ô tô con nhãn hiệu Ford Laser, sản xuất năm 2004, BKS 93H-4065;

Xe ô tô con nhãn hiệu Ford Escape XLS, sản xuất năm 2003, BKS 93H-3607;

Xe ô tô khách nhãn hiệu Toyota Hiace, sản xuất năm 2004, BKS 93H-4382;

Xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Zace, sản xuất năm 2003, BKS 93H-3588;

Xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Corolla Altis, sản xuất năm 2005, BKS 93H-6146.

Tổng giá khởi điểm: 590.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi triệu đồng)

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 07/10/2020 đến ngày 08/10/2020 tại Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh. Khách hàng liên hệ Anh Bảo: 0773.939.200 để được hướng dẫn xem tài sản.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 15/10/2020 tại Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Khách hàng bỏ phiếu kín 01 lần vào thùng phiếu tại cuộc đấu giá, người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Phương thức đấu giá: trả giá lên.

Giá trả tối thiểu: 590.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi triệu đồng)

Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm DVĐGTS vào ngày 12/10/2020. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước trước thời hạn trên thì phải thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng)/Hồ sơ.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá Theo Luật đấu giá tài sản.

Có đơn tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá phát hành;

Có bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân và Giấy phép kinh doanh (Nếu là tổ chức) có chứng thực;

Có đơn cam kết xem tài sản;

Có chứng từ nộp tiền đặt trước đúng quy định.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. ĐT liên hệ: 0271.3860216.