(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2019 do Agribank Việt Nam ủy quyền như sau:

Bên có tài sản: Agribank Việt Nam. Địa chỉ: Số 02 láng Hạ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Tài sản bán đấu giá:

- Tài sản 1: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 577 tờ bản đồ 58, tọa lạc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. DT: 2214,8 m2.

- Tài sản 2: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 501, tờ bản đồ 58 (BĐĐC) tọa lạc tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. DT: 4904,6 m2.

- Tài sản 3: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 572; 573, tờ bản đồ 58, tọa lạc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. DT: 1503 m2.

- Tài sản 4: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 611, tờ bản đồ 57, tọa lạc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. DT: 7321,6 m2.

- Tài sản 5: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 600, tờ bản đồ 58, tọa lạc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. DT: 5000 m2.

- Tài sản 6: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 52, tờ bản đồ 58, tọa lạc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. DT: 11175,3 m2.

- Tài sản 7: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 66; 67, tờ bản đồ 14, tọa lạc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. DT: 980 m2.

- Tài sản 8: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 636, tờ bản đồ 58, tọa lạc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. DT: 557,4 m2.

- Tài sản 9: Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 564, tờ bản đồ 57 (BĐĐC), tọa lạc tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM. DT: 3556 m2.

Lưu ý: Đây là tài sản thế chấp Agribank Việt Nam bán đấu giá để thu hồi nợ vay theo Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 và các văn bản sửa đổi bổ sung của Chính phủ về giao dịch bảo đảm. Người mua trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm và tự chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

Giá đấu giá khởi điểm (Tài sản từ 1 đến 9 được bán toàn bộ đồng thời):

- Tài sản 1: 2.436.280.000 đồng; Tiền đặt trước: 20%.

- Tài sản 2: 7.415.755.200 đồng; Tiền đặt trước: 20%.

- Tài sản 3: 9.619.200.000 đồng; Tiền đặt trước: 20%.

- Tài sản 4: 9.884.160.000 đồng; Tiền đặt trước: 20%.

- Tài sản 5: 8.125.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 20%.

- Tài sản 6: 21.121.317.000 đồng; Tiền đặt trước: 20%.

- Tài sản 7: 6.272.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 20%.

- Tài sản 8: 523.701.800 đồng; Tiền đặt trước: 20%.

- Tài sản 9: 5.334.000.000 đồng; Tiền đặt trước: 20%.

Thời gian xem tài sản, thời gian bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Đến hết 09 giờ 00’, ngày 11/10/2019.

Hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00’, ngày 09/10/2019 đến hết 09 giờ 00’, ngày 14/10/2019.

Thời gian dự kiến bán đấu giá: Lúc 09 giờ 00’, ngày 15/10/2019.

Nơi tổ chức bán đấu giá: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam Á. Địa chỉ: Lầu 3 số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. Hoặc có thỏa thuận khác.

Điều kiện tham gia đấu giá: Theo Luật Đấu giá tài sản.

Hình thức - Phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, phương thức đấu giá lên.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Tại trụ sở Công ty Đấu giá

Hợp danh Đông Nam Á. Địa chỉ: Lầu 3 số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. ĐT: 0903750388.