(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Quảng Trị ủy quyền vào ngày 15/10/2018 như sau:
Ngày 15/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Quảng Trị, Quảng Trị ảnh 1
Ngày 15/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Quảng Trị, Quảng Trị ảnh 2
Ngày 15/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Quảng Trị, Quảng Trị ảnh 3