(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2018 như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của 04 lô đất thuộc khuôn viên Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình (Đường Mẹ Suốt, phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Chi tiết như sau: Tổng diện tích 04 thửa đất: 722,1 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị (ODT). Thời hạn sử dụng của các thửa đất: Lâu dài. Hình thức giao đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất. Địa chỉ lô đất: Đường Mẹ Suốt, phường Hải Đình, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Chi tiết như sau:

TT

Tên lô đất

Mục đích SD

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm quyền sử dụng đất (Đồng)

Giá khởi điểm tài sản trên đất (Đồng)

Giá khởi điểm quyền sử dụng đất và tài sản trên đất (Đồng)

01

Lô 1

ODT

197,4

8.350.800.000

16.760.000

8.376.560.000

02

Lô 2

ODT

175,4

7.579.400.000

16.760.000

7.596.160.000

03

Lô 3

ODT

174,9

7.559.900.000

16.760.000

7.576.660.000

04

Lô 4

ODT

174,4

7.555.000.000

16.760.000

7.571.760.000

Cộng: 04 lô

722,1

31.045.100.000

67.040.000

31.112.140.000

Tổng giá khởi điểm: 31.112.140.000 đồng.

Thời gian đăng ký, xem tài sản: Từ 08h00, ngày 20/9/2018 đến 16h30, ngày 12/10/2018.

Phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: 500.000 đ/ hồ sơ. Tiền đặt trước 1.500.000.000 đồng cho mỗi lô đăng ký theo thứ tự của tài sản nêu trên.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 15/10/2018, tại Hội trường Khu nhà làm việc 05 tầng thuộc Trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 42 Trần Quang khải, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

ĐT: (0262) 3707879; DĐ: 0987435509 - 01658659334; Fax: (0262) 3707879).

ĐT: (0232) 3798555; DĐ: 01277144355 - 0917989980; Fax: (0232)   3798555.