(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2018 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và Tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Địa chỉ: Số 22 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Là khoản nợ xấu của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phú Mỹ Vinh (Công ty Phú Mỹ Vinh), VAMC đã mua khoản nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 10 theo Hợp đồng mua bán nợ số 1353/2018/MBN.VAMC3-AGRIBANK10 ngày 11/6/2018.

- Khách hàng vay nợ: Công ty Phú Mỹ Vinh, địa chỉ: Số 287 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 1, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tín dụng cho vay: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 10.

3. Giá khởi điểm: 65.124.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi lăm tỷ, một trăm hai mươi tư triệu đồng). Giá khởi điểm không áp dụng thuế giá trị gia tăng.

4. Tiền đặt trước: 7.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày 11/10/2018 (ngày làm việc, trong giờ hành chính) tại Trụ sở VAMC. 

6. Thời gian tham khảo hồ sơ khoản nợ xấu: Từ ngày 09/10/2018 đến ngày 10/10/2018 (ngày làm việc, trong giờ hành chính), tại Trụ sở VAMC.

7. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/10/2018 đến ngày 12/10/2018.

8. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14 h00, ngày 15/10/2018 – Trụ sở VAMC.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc, trong giờ hành chính) để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Chuyên viên Ban Đấu giá tài sản), điện thoại: 0399.21.2222, email: nguyen.bichngoc@sbvamc.vn.