(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An vào ngày 15/10/2018 như sau:

Doanh nghiệp phát hành: Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An

Doanh nghiệp chủ sở hữu:  Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất thuốc lá điếu, Sản xuất bao bì

Vốn điều lệ 38.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 2.919.600 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 15/10/2018

Giá khởi điểm: 15.500 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100

Bước giá: 100

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 2.919.600 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:  1.862.000 cổ phần

Ngày phát hành: 15/10/2018