(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/1/2022 do Trung tâm Thông tin dữ liệu biển và hải đảo quốc gia ủy quyền như sau:
Ngày 15/1/2022, đấu giá xe ô tô Ford tại Hà Nội ảnh 1