(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/1/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát

Địa chỉ: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Số điện thoại: 0269.3887339

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku.

Địa chỉ: 59 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 15/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 12/01/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 14/01/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 15:00 24/12/2021 - 11:00 12/01/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 02693 887 339. hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Pleiku. Địa chỉ: Số 59 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điều kiện, cách thức: Thuộc đối tượng tham gia đấu giá. - Đảm bảo đủ các điều kiện theo phương án đấu giá được phê duyệt. - Chấp nhận các điều kiện, nội dung được quy định trong Quy chế cuộc đấu giá do Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát ban hành. Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất và phương án đấu giá được duyệt. - Chấp nhận giá khởi điểm. - Nộp đủ hồ sơ, tiền phí tham gia đấu giá và số tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định (thành phần hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá thể hiện trong Quy chế cuộc đấu giá do Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát ban hành)

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 15/01/2022

Địa điểm: Hội trường Ủy Ban Nhân Dân thành phố Pleiku. Địa chỉ: 81 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ngày 15/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 15/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 15/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 15/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 15/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ảnh 6