(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường, UBND thành phố Sầm Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/1/2020 do UBND Thành phố Sầm Sơn ủy quyền như sau:

V/v Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn, Địa chỉ: Số 95A, đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Người có tài sản đấu giá: UBND Thành phố Sầm Sơn;

3. Đơn vị thực hiện: Phòng Tài nguyên – Môi trường, UBND thành phố Sầm Sơn. Số 06 đường Lê Lợi, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa.

4. Tài sản đấu giá

4.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (MBQH số 1108/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn) cụ thể như sau:

a) Vị trí:

- MBQH chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông được chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 08/3/2019, có vị trí cụ thể như sau:

+ Phía Bắc: Giáp đê Sông Mã;

+ Phía Nam: Giáp đường quy hoạch tuyến N5;

+ Phía Tây: Giáp đường quy hoạch tuyến N4;

+ Phía Đông: Giáp đường Nguyễn Du kéo dài.

b) Diện tích khu đất đấu giá Quyền sử dụng đất (đợt 1): 9.237,8 m2 gồm 30 lô đất biệt thư khu A: Từ lô BT01 – Lô BT22; BT111 – BT118.

c) Mục đích, hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất:

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

+ Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng đất: Theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt không quá 50 năm; Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài.

- Hiện trạng khu đất: Khu đất đấu giá đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và cơ bản hoàn thiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

4.2. Nơi có tài sản đấu giá: Khu đất đấu giá tại phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa (MBQH số 1108/QĐ-UBND ngày 08/3/2019).

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, Bước giá

5.1. Giá khởi điểm vòng 01 để đấu giá quyền sử dụng đất dự án là: 60.392.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ, ba trăm chín mươi hai triệu đồng).

5.2. Bước giá để tổ chức đấu giá bằng 1% (một phần trăm) mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

6. Tiền mua Hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

6.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (Bằng chữ: Ba triệu đồng trên một bộ hồ sơ tham gia đấu giá).

6.2. Tiền đặt trước: 12.078.400.000 đồng/01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá (Bằng chữ: Mười hai tỷ, không trăm bảy mươi tám triệu, bốn trăm nghìn đồng trên 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá).

Người tham gia đấu giá có thể thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng, cụ thể: Giấy bảo lãnh dự đấu giá của Ngân hàng xác nhận trách nhiệm bảo lãnh thanh toán thay của ngân hàng với mức tương ứng giá trị tiền đặt trước (Bảo lãnh ngân hàng có hiệu lực 03 (ba) tháng trở lên kể từ ngày nộp hồ sơ tham gia đấu giá) theo nội dung được Tổ chức đấu giá tài sản chấp thuận.

7. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

7.1. Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013 và quy định tại Điều 3 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Ban hành quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

7.2. Điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 07/2018/QĐUBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

7.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng mua hồ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước theo quy định trong thời hạn đã được thông báo tại công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn.

- Hồ sơ đấu giá phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Điều 4 Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

8.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Người tham gia đấu giá xem tài sản, tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá và tham khảo hồ sơ đấu giá được niêm yết công khai tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn từ ngày 30/12/2019 đến hết ngày 31/12/2019 (trong giờ hành chính).

8.2. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian: Từ ngày 30/12/2019 đến hết 16h 30’ ngày 11/01/2020 (Trong giờ hành chính);

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn. Số 95A Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

8.3. Thời gian nộp tiền đặt trước/Bảo lãnh Ngân hàng

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 10/01/2020; Ngày 13/01/2019; Ngày 14/01/2019.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn, Số tài khoản 3519201012881 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN Nam Thanh Hóa.

Nội dung nộp tiền đặt trước: [Họ tên]_ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất dự án: Khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian nộp Bảo lãnh Ngân hàng: Trường hợp Người tham gia đấu giá lựa chọn Bảo lãnh Ngân hàng thay cho việc nộp tiền đặt trước thì Người tham gia đấu giá phải nộp Bảo lãnh Ngân hàng cùng với thời điểm nộp Hồ sơ tham gia đấu giá.

8.4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 08h30, thứ 4, ngày 15/01/2020 tại Hội trường UBND phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn. Trường hợp thay đổi địa điểm Công ty sẽ thông báo theo quy định.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

9.1. Hình thức đấu giá: Đấu trọn gói, bằng bỏ phiếu kín trực tiếp theo từng vòng, liên tục cho đến khi không còn Người yêu cầu đấu giá tiếp thì Người có mức giá trả cao nhất tại vòng đấu đó là Người trúng đấu giá.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên: Người tham gia đấu giá, trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Lam Sơn. Địa chỉ: Số 95A đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, Tp.Thanh Hoá, Thanh Hóa. Số điện thoại: 0904.898.918/0915.402.490