(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 439 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 15/3/2019. 
Ngày 15/03: Có 1/439 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 15/03: Có 1/439 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 438 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai loại gói thầu: UBND thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đăng tải thông báo mời thầu Gói thầu duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị, duy trì, phát triển hệ thống cây xanh đô thị; Quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị (số thông báo là: 20190338775 - 00), nêu loại gói thầu hỗn hợp. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 23 Điều 4 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.