(BĐT) - Công ty Cổ phần Năng lượng Nậm Na 3 và Bảo hiểm BSH thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/03/2019 như sau:

1. Tài sản mời chào giá: Thân cầu thép Bailey bị hư hỏng do lũ lụt ngày 25/06/2018 tại Nhà máy Thủy điện Nậm Na 3, xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, Việt Nam.

2. Hình thức chào giá: Chào giá cạnh tranh (bỏ thư chào giá kín) theo mẫu.

3. Thời gian xem tài sản: Thứ 3 ngày 12 tháng 03 năm 2019, có sự hướng dẫn chi tiết của đại diện Công ty CP Năng lượng Nậm Na 3.

4. Thời gian mở chào giá: 14h00 ngày 15/3/2019 (Theo hướng dẫn/ Quy định chào giá).

5. Liên hệ xem hàng, nhận thư chào giá, hướng dẫn/ Quy định chào giá và thông tin liên lạc:

- Mr. Tăng Văn Minh. ĐT: 097 959 4567 (Công ty CP Năng lượng Nậm Na 3;

- Mr. Hoàng Ngọc Sơn. ĐT: 0977 028 886 (VIA);

- Mr. Nguyễn Việt Anh. ĐT: 0903 229 128 (BSH);

- Ms. Nguyễn Thị Thìn. ĐT: 0977 957 503 (BSH Phú Thọ).