(BĐT) - Công ty Cổ phần Đấu giá Hưng Phát Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/02/2019 do Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Cổ phần Đấu giá Hưng Phát Hà Nội.

Bên có tài sản đấu giá: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê thiết bị và mặt bằng làm căng tin tại Trung tâm GDQP&AN - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Diện tích thuê: 2.500 m2;

Thời gian cho thuê: từ ngày 20/02/2019 đến 20/02/2022 (thu 3 tháng/lần);

Giá khởi điểm: 2.637.000.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm ba mươi bẩy triệu đồng).

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian, địa điểm đăng ký xem tài sản: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 12/02/2019 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đấu giá Hưng Phát Hà Nội.

Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 12/02/2019 tại Trung tâm GDQP&AN - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 12/02/2019 tại Công ty Cổ phần Đấu giá Hưng Phát Hà Nội.

Tiền đặt trước: 132.000.000 đồng, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Công ty Cổ phần Đấu giá Hưng Phát Hà Nội số 116000160768 mở tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàng Mai; Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Thời gian trả lại tiền đặt trước cho đơn vị, cá nhân không trúng đấu giá: ngày 16/02/2019.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 16h00 ngày 12/02/2019 tại Công ty Cổ phần Đấu giá Hưng Phát Hà Nội; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp cho Công ty Cổ phần Đấu giá Hưng Phát Hà Nội.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 15h00 ngày 15/02/2019 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2; Địa chỉ: số 32, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

* Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đấu giá sử dụng căng tin tại Trung tâm GDQP&AN - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

* Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá (04 lần/năm, 03 tháng/lần, lần nộp đầu tiên là ngày ký hợp đồng thuê mặt bằng) trong thời gian thuê kể từ ngày 20/02/2019, nếu quá thời hạn nộp tiền lần đầu mà khách hàng không nộp tiền thì sẽ không được nhận lại tiền đặt trước, số tiền này sẽ thuộc về bên có tài sản đấu giá.

Khách hàng có nhu cầu đăng ký đấu giá liên hệ tại Công ty Cổ phần Đấu giá Hưng Phát Hà Nội; Địa chỉ: Số 46, ngõ 172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành Phố Hà Nội; ĐT: 0902.072.070.