(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/02/2019 do Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá 01 tàu biển Minh Công 68, đóng năm 2010; Hô hiệu/ Số IMO: 3WOF/9556430; Trọng tải toàn phần: 5.251 MT; Công suất máy tính: 1.765 KW; Tổng dung tích: 2.988 GT; Loại tầu: Chở hàng rời theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số VN-3148-VT do cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 5/07/2010. Giá khởi điểm: 49.551.300.000 đồng, giá khởi điểm nêu trên không bao gồm thuế VAT; Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 5.000.000.000 đồng; Bước giá: 200.000.000 đồng; Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Người có tài sản đấu giá: Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 16 đường Nha Trang, Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đặc điểm chi tiết của các tài sản trên được thể hiện tại hồ sơ kèm theo.

- Tổ chức có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 24/01/2019 đến 17 giờ 00, ngày 12/02/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm (Đ/c Hải) 0936.930.494.

- Thời gian xem tài sản: Ngày 29/01/2019 và ngày 30/01/2019 trong giờ hành chính.

- Địa chỉ xem tài sản: Khách hàng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng và theo chỉ dẫn của chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên (đăng ký xem tài sản khi mua hồ sơ đấu giá).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 12/02/2019, ngày 13/02/2019 và ngày 14/02/2019 trong giờ hành chính.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 15/02/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng - Số 112 Đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. (Đ/c Hải) 0936.930.494.