Ngày 14/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thành Hưng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/11/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng

Địa chỉ: số 20 ngõ 1 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng 143m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 251, tờ bản đồ số 06, tại thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: S 191036, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 17985 QSDĐ/264.QĐ-UB do Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Đức cấp ngày 13/5/2002 cho hộ ông Hoàng Văn Thuấn, đính chính thành ông Hoàng Văn Thuấn ngày 08/5/2013.Thửa đất số 251, tờ bản đồ số 06, tại thôn Hà Xá, xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

2,012,717,000

300,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 09/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 11/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 14/10/2022 - 17:00 11/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức không thuộc trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty, địa chỉ: Số 20, ngõ 1 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (trong giờ hành chính) theo nội dung Quy chế do Công ty ban hành. Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại: 024.62.861.568.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 14/11/2022

Địa điểm: Trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Địa chỉ: Thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư