Ngày 14/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Sơ Tư pháp Thành phố Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/11/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Địa chỉ: Số 2 phố Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức. Địa chỉ: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất của 9.759 m2 đất để thực hiện Dự án Xây dựng nhà ở thấp tầng để bán thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất xã Lại Yên - Vị trí X6, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Giá khởi điểm: 60.916.000 đồng/m2 (sáu mươi triệu, chín trăm mười sáu nghìn đồng một mét vuông).

Tiền đặt trước: 118.895.000.000 đồng (một trăm mươi tám tỷ, tám trăm chín mươi lăm triệu đồng).

Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nhà đầu tư mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại trụ sở Trung tâm từ ngày 21/10/2022 đến 17h00', ngày 11/11/2022 và trụ sở Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức các ngày 25, 28/10/2022 và 01, 04, 08, 09, 10, 11/11/2022. Trung tâm không bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá sau 17h00', ngày 11/11/2022.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể gửi hồ sơ tham gia đấu giá qua đường bưu chính tới trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 21/10/2022 đến 17h00', ngày 11/11/2022. Thời gian Trung tâm nhận được hồ sơ tham gia đấu giá từ đơn vị bưu chính là thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá của nhà đầu tư.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 09/11/2022 đến 17h00', ngày 11/11/2022.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các tổ chức kinh tế độc lập (không liên danh) có chức năng kinh doanh bất động sản, có đủ các điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật, có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng và không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất; không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 14h00', ngày 14/11/2022 tại tại Hội trường - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức. Địa chỉ: Thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư