Ngày 14/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Bình Thạnh, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2022 do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Cà Mau ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: 0906379292

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - chi nhánh Cà Mau

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

gồm phần đất và nhà tại số F1C4, khu cư xá Tân Cảng, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM theo Hợp Đồng Kinh tế chuyển quyền sử dụng đất số 01/HĐKT-94 ngày 30/08/1994.

1


tại số F1C4, khu cư xá Tân Cảng, đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

29,627,427,383

4,444,114,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 11/10/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 13/10/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 06/10/2022 - 16:00 12/10/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện theo luật đấu giá tài sản 2016, luật đất đai 2013, liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam – Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 781/C2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 14/10/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá hợp danh Dầu Khí Việt Nam, địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà 781/C2 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề

Kết nối đầu tư