Ngày 14/10/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản:

- Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất. Đ/c: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. ĐT: 024.33.680.237.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia. Đc: Số 193 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

2. Tài sản đấu giá: QSD đất ở tại khu Đồng Cháy, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất. Gồm 24 thửa đất (ký hiệu: Từ T1 đến T24). Giá khởi điểm: Từ 37.000.000 đồng đến 46.700.000 đồng/ m2. Thông tin chi tiết của thửa đất. Giá khởi điểm, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá từng thửa đất quy định chi tiết theo thông báo mời tham gia đấu giá, hồ sơ mời tham gia đấu giá.

3. Thời gian mua, nộp hồ sơ đăng ký đấu giá và thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tham khảo, mua và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 23/9/2022 đến 17h00, ngày 11/10/2022 (giờ hành chính).

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/10/2022 đến hết 17h00, ngày 12/10/2022.

- Thời gian tổ chức đấu giá: 14h30, ngày 14/10/2022 (Thứ 6).

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị thửa đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (thông tin số tiền đặt trước tham gia đấu giá cụ thể từng thửa đất quy định tại hồ sơ mời đấu giá). Phương thức nộp tiền đặt trước: Quy định cụ thể trong hồ sơ mời tham gia đấu giá. Lưu ý: Số tiền đặt trước đấu giá từng thửa đất.

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ trực tiếp: Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất hoặc gửi hồ sơ qua hình thức thư đảm bảo tới địa chỉ Công ty Đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia (thông tin nêu tại mục 1).

- Địa điểm tổ chức các cuộc đấu giá: Hội trường - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất. Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

- Điều kiện về đối tượng tham gia đấu giá, cách thức thủ tục tham gia đấu giá: Quy định chi tiết tại hồ sơ mời đấu giá. Tham khảo thông tin đấu giá tại các Cổng thông tin điện tử: https://dgts.moj.gov.vn hoặc http://thachthat.hanoi.gov.vn hoặc http://sotnmt.hanoi.gov.vn.

Chuyên đề