(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/9/2021 do Phòng Tài chính – Kê hoạch huyện Kim Bôi ủy quyền như sau:

Xe ô tô nhãn hiệu TRUONG GIANG 02 chỗ ngồi; Màu sơn: Xanh; Biển kiểm soát: 28A-000.52; Năm sản xuất: 2011; Năm đưa vào sử dụng: 2013; Tự trọng: 2.570kg; Tải trọng xe: 1.250kg; Số khung: RNNTD11D4BCZ00107; Số máy: QC480ZLQQ110104735D*.

Phòng Tài chính – Kê hoạch huyện Kim Bôi

Ngày 14/9/2021, đấu giá xe ô tô TRUONG GIANG 02 tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 14/9/2021, đấu giá xe ô tô TRUONG GIANG 02 tại tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 14/9/2021, đấu giá xe ô tô TRUONG GIANG 02 tại tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 14/9/2021, đấu giá xe ô tô TRUONG GIANG 02 tại tỉnh Hòa Bình ảnh 4