(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/9/2021 do Phòng Tài chính – Kê hoạch huyện Kim Bôi ủy quyền như sau:

Tên tài sản: Xe ô tô nhãn hiệu FORCIA 03 chỗ ngồi; Màu sơn: Xanh; Biển kiểm soát: 28A-0581; Năm sản xuất: 2005; Năm đưa vào sử dụng: 2006; Tự trọng: 3.030kg; Tải trọng xe: 1.450 kg; Số khung: *LVAD3JB425Y015923*;- Số máy: QC490QDI*Q51201835C*;

Phòng Tài chính – Kê hoạch huyện Kim Bôi

Ngày 14/9/2021, đấu giá xe ô tô FORCIA tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 14/9/2021, đấu giá xe ô tô FORCIA tại tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 14/9/2021, đấu giá xe ô tô FORCIA tại tỉnh Hòa Bình ảnh 3