(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 14/9/2021 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đà Bắc ủy quyền như sau:

Thông báo đấu giá tài sản (Lần 2) Xe ô tô chở rác nhãn hiệu Thành Công; Biển kiểm soát: 28A-00045; Màu sơn: Xanh; Số chỗ ngồi: 03 chỗ; Trọng tại hàng hóa: 2.270kg; Tự trọng: 3.705kg; Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sản xuất: 2008; Năm sử dụng: Năm 2013; Số khung: RLUT31C0K8B000021; Số máy: CY4100ZLQ*07243015*

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đà Bắc

Ngày 14/9/2021, đấu giá xe ô tô chở rác Thành Công tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 14/9/2021, đấu giá xe ô tô chở rác Thành Công tại tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 14/9/2021, đấu giá xe ô tô chở rác Thành Công tại tỉnh Hòa Bình ảnh 3
Ngày 14/9/2021, đấu giá xe ô tô chở rác Thành Công tại tỉnh Hòa Bình ảnh 4
Ngày 14/9/2021, đấu giá xe ô tô chở rác Thành Công tại tỉnh Hòa Bình ảnh 5