(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia Group thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/9/2021 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Toàn bộ công trình xây dựng gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 934863 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ cấp ngày 22/9/2016 cho Công ty Cổ phần Thuận Đạt, địa chỉ trụ sở tại khu Phố, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ tại thửa đất số 272, tờ bản đồ số 9 (Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000), địa chỉ thửa đất tại khu Phú Thịnh, thị trấn Đoan hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ {bao gồm: Bể bơi người lớn; bể bơi trẻ em; nhà phụ trợ; nhà quản lý và dịch vụ; hệ thống thiết bị bể bơi; toàn bộ chi phí đầu tư vào đất (gồm: chi phí san lấp mặt bằng, giá trị hạ tầng kỹ thuật, sân đường bê tông nội bộ và chi phí khác liên quan đã đầu tư vào đất) và các công trình phụ trợ khác gắn liền với công trình xây dựng}.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Phú Thọ

Ngày 14/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 14/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ảnh 2