(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VINACONTROL VN thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/9/2020 do UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

(Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa)

Công ty Đấu giá hợp danh VINACONTROL VN bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất do UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa ủy quyền:

1. Người có tài sản: UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá QSDĐ: Công ty Đấu giá hợp danh VINACONTROL VN. Địa chỉ: Khu lô đất đấu giá, thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

3. Địa điểm, diện tích khu đấu giá:

3.1 Địa điểm: Khu dân cư khu dân cư phía tây Khu hành chính huyện, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn.

3.2 Diện tích và tổng số lô đấu giá cụ thể.

Tổng số lô đưa ra đấu giá là 40 lô. Tổng diện tích là 4.024,7 m2.

4. Mục đích sử dụng đất và thời hạn giao đất: Đất ở và giao đất lâu dài.

5. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá 01 (một) vòng.

6. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

7. Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá: Có phụ lục kèm theo.

8. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, tham khảo mặt bằng, bán hồ sơ và thu hồ sơ:

- Tại trụ sở UBND thị trấn Nga sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa: Từ ngày 24 tháng 08 năm 2020 đến hết ngày 11 tháng 09 năm 2020.

- Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh VINACONTROL VN. Từ ngày 24 tháng 08 năm 2020 đến hết ngày 11 tháng 09 năm 2020.

- Hồ sơ đã mua không được đổi, trả lại. Thời gian mua hồ sơ trong giờ hành chính, trừ ngày Lễ, Tết theo qua định của pháp luật.

- Chốt hồ sơ ngày 11 tháng 09 năm 2020 tại trụ sở UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Khách hàng tham gia đấu giá nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá, CMND/CCCD (bản sao chứng thực trong vòng 6 tháng gần nhất). Sổ hộ khẩu (bản sao chứng thực trong vòng 6 tháng gần nhất) và giấy nộp tiền đặt trước (bản phô tô) muộn nhất vào ngày chốt hồ sơ trong giờ hành chính. Sau ngày chốt hồ sơ công ty không nhận bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến đấu giá.

9. Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước: Trước ngày đấu giá (ngày 09 tháng 09 năm 2020, ngày 10 tháng 09 năm 2020 và trước 16h30, ngày 11 tháng 09 năm 2020) vào số tài khoản 03101010838838 tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam, chi nhánh Đống đa, Hà Nội. Đơn vị thủ hưởng Công ty Đấu giá hợp danh VINACONTROL VN. Sau thời gian trên số tiền khách hàng nộp vào Công ty sẽ không được chấp thuận và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Lưu ý: Khi nộp tiền đặt trước khách hàng không được ghi rõ số lô đăng ký trên giấp nộp tiền ngân hàng. Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá khách hàng nộp kèm bản phô tô giấy nộp tiền đặt trước. Ví dụ: Nội dung giấy nộp tiền: [Nguyễn văn A - Nội dung: Nộp tiên tham gia đấu giá QSDĐ khu dân cư phía tây Khu hành chính huyện, thị trấn Nga Sơn. Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá].

10. Thời gian địa điểm đấu giá: Vào hồi 09h00 phút, Thứ 2 ngày 14 tháng 09 năm 2020 tại UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

11. Khách hàng có thể tham gia đấu giá nhiều lô đất nhưng phải mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước tương ứng. Khách hàng đăng ký ở lô đất nào thì đấu ở lô đất đó. Một đơn chỉ được được đấu một lô đất, muốn đấu nhiều lô thì phải mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước tương ứng.

12. Thông tin liên hệ: Kính mời các đơn vị tổ chức cá nhân liên hệ qua Công ty Đấu giá hợp danh VINACONTROL VN. Địa chỉ: Khu lô đất đấu giá, thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội. Đại diện: Ông Mai Văn Tuấn - Chức vụ: Phó Giám đốc. Điện thoại: 0916.495.199; Email: vinacontrol.dg@gmail.com.