(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá 4.588.500 cổ phần Công ty CP Vĩnh Sơn vào ngày 14/9/2020 do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn

Địa chỉ: 13 - S1, Khu đô thị Hà Tiên, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản, xây dựng, xuất nhập khẩu, ...

Vốn điều lệ: 1.150.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm cả lô cổ phần: 922.480.320.000 đồng

Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 4.588.500 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.588.500 cổ phần

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký năng lực nhà đầu tư:

+ Thời gian: từ 18/08/2020 đến ngày 28/08/2020 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Trụ sở Tập đoàn Viettel – Tầng 6, Ban Đầu tư tài chính, địa chỉ: Lô D26, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 07/09/2020 đến 15h30 ngày 09/09/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 14h45 phút ngày 14/09/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: 15h00 ngày 14/09/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 15/09/2020 đến ngày 21/09/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 16/09/2020