(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/9/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đông Hà ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt. Địa chỉ: Số 41 Ngô Quyền, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đông Hà. Địa chỉ: Số 30B Lê Duẩn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Tên tài sản, giá khởi điểm và tiền đặt trước: Quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cụ thể như sau:

3.1. Khu dân cư đường Đặng Dung, Phường 2 (Giai đoạn 2): 14 lô đất

- Giá khởi điểm từ 1.375.000.000 đồng đến 1.800.000.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/1 lô đất

3.2. Khu dân cư khu phố 7 - Phường Đông Thanh - Đông Hà: 01 lô đất.

- Giá khởi điểm: 737.100.000 đồng

- Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng

3.3. Khu dân cư Thương Binh cũ - Phường 3 - Đông Hà: 01 lô đất

- Giá khởi điểm: 756.030.000 đồng

- Tiền đặt trước: 80.000.000 đồng

4. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 14/9/2019 tại Toà án nhân dân thành phố Đông Hà, số 45 Lê Lợi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. (Buổi sáng từ 7h30 phút đến 11h30 phút, buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h).

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/9/2019 đến ngày 13/9/2019.

- Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 3902.201.006.077 tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thành phố Đông Hà của Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt.

- Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/8/2019 đến ngày 11/9/2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đông Hà hoặc Công Đấu giá hợp danh Đất Việt.

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty phát hành, mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp đăng ký tham gia đấu giá với Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt hoặc được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0905.434.909.