(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/9/2019 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

`1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

  2. Tổ chức có quyền đưa tài sản ra đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất:

- Diện tích đất 154,26557 ha tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới để thực hiện đầu tư dự án xây dựng sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh.

- Danh mục loại đất: Đất thể thao (TT).

- Tài sản trên đất: Cây Phi lao + cây Keo các loại, mật độ trồng 3.000 cây/ha; tỷ lệ cây trên đất khoảng 60%, đường kính thân cây bình quân 5-15 cm trên diện tích đất khoảng 126.07 ha; 01 chòi canh phòng cháy chữa cháy diện tích 6,25 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Sử dụng đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh theo phương án đầu tư đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Hình thức cho thuê đất: Trả tiền thuê hàng năm.

- Thời hạn thuê đất: 50 năm.

(Thông tin chi tiết của tài sản được niêm yết tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và UBND xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

4. Tổng giá khởi điểm: 13.594.677.000 đồng. Trong đó:

- Giá khởi điểm quyền sử dụng đất: 6.957.377.000 đồng.

- Giá khởi điểm tài sản trên đất: 6.637.300.000 đồng.Trong đó:

+ Keo, phi lao, chòi canh PCCC rừng: Giá khởi điểm: 1.866.100.000 đồng.

+ Giá trị tài sản trên đất, tài sản đã đầu tư vào đất hoàn trả cho Công ty Du lịch Khoang Xanh Suối Tiên: 4.771.200.000 đồng.

- Số tiền trả giá tăng thêm so với giá khởi điểm không phân bổ cho Giá trị tài sản trên đất, tài sản đầu tư vào đất hoàn trả cho Công ty Du lịch Khoang Xanh Suối Tiên.

- Tổng giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác. Người trúng đấu giá phải chi trả các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Chưa bao gồm các nghĩa vụ thực hiện trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế theo quy định.

5. Tiền đặt trước: Nộp 2.718.935.000 đồng /01 hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

  6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 5.000.000,đồng/01 hồ sơ đăng ký.

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (đấu giá liên tục không gián đoạn đến khi xác định được người trúng đấu giá).

  8. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật đất đai 2013 có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư với khu đất quy hoạch lô đất và phương án đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất đối với diện tích đất 154,26557 ha tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới để thực hiện đầu tư dự án xây dựng Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

9. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời gian tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:Từ 07h30’ ngày 23/8/2019 đến 16h30’ngày11/9/2019.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản vào ngày 05/9/2019 và ngày 06/9/2019 tại nơi có tài sản (xã Bảo Ninh, thành phố đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Khách hàng có nhu cầu, liên hệ Trung tâm để được hướng dẫn đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30’ ngày 09/9/2019 đến 16h30’ ngày 11/9/2019. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian thẩm định, xét duyệt hồ sơ điều kiện tham gia đấu giá: Vào ngày 12/9/2019.

- Thời gian thông báo (niêm yết thông báo) đối với những tổ chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia đấu giá: Vào ngày 13/9/2019.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10h00’ngày 14/9/2019.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3856585, website: https://daugia.quangbinh.gov.vn./.