(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/9/2019 do Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé ủy quyền như sau:

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: tổ 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

2) Người có tài sản đấu giá: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé. Địa chỉ: Trung tâm huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

3) Tên tài sản: Quyền sử dụng đất để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ở để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại Lô C (gồm 17 thửa đất) và thửa đất số 43 (đất xen kẹt, dôi dư) tại trung tâm huyện lỵ Mường Nhé (chi tiết các thửa đất có trong hồ sơ đấu giá).

4) Nơi có tài sản đấu giá: tại trung tâm huyện lỵ Mường Nhé , huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

5) Giá khởi điểm, diện tích của tài sản đấu giá.

- Tổng giá khởi điểm (18 thửa đất): 2.097.130.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ không trăm chín mươi bảy triệu một trăm ba mươi ngàn đồng)

- Tổng diện tích (18 thửa đất): 2.077,9m2

6) Thời gian bán hồ sơ (phát hành hồ sơ) cho người tham gia đấu giá:

- Từ 08 giờ ngày 21/8/2019 đến 11 giờ ngày 06/9/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên.

- Từ 08 giờ ngày 21/8/2019 đến 11 giờ ngày 13/9/2019 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

- Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/hồ sơ (Thực hiện theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản).

7) Thời gian nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 11/9/2019 đến 11 giờ ngày 13/9/2019 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

- Thời gian nộp tiền đặt trước và giấy nộp tiền đặt trước (bản chính): Từ ngày 11/9/2019 đến 11 giờ ngày 13/9/2019 (trong giờ hành chính)

Tiền đặt trước: 22.000.000 đồng/hồ sơ/thửa đất đấu giá; Người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 8906 201 001 679 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; Chủ tài khoản: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé

8) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút ngày 14 tháng 9 năm 2019 tại UBND xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

- Địa chỉ: xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

9) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia đấu giá trong thời gian quy định.

Chi tiết xin liên hệ.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Mường Nhé. ĐT: 0215.3740.768 

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ TẠI TRUNG TÂM HUYỆN LỴ HUYỆN MƯỜNG NHÉ

STT

TRÍCH LỤC CHỈNH LÝ

DIỆN TÍCH THEO QĐ PHÊ DUYỆT PA

BÁM TRỤC ĐƯỜNG (Vị trí thửa đất)

GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ ĐẤU GIÁ (đồng/m2)

TIỀN ĐẶT TRƯỚC (đồng)

TIỀN HỒ SƠ (đồng)

Tờ BĐ

Thửa số

1

207

43

241,9

13

169.330.000

22.000.000

100.000

2

204

89

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

3

90

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

4

91

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

5

92

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

6

93

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

7

94

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

8

95

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

9

96

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

10

97

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

11

98

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

12

99

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

13

100

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

14

101

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

15

102

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

16

103

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

17

104

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

18

105

108

10,5

113.400.000

22.000.000

100.000

Cộng

2.077,90

2.097.130.000

396.000.000

1.800.000