(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá vào ngày 14/9/2018 do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:
Ngày 14/9/2018, đấu giá xe tải CHENGLONG tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 14/9/2018, đấu giá xe tải CHENGLONG tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 2