(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Lạng Sơn thông báo đấu giá tài sản ngày 14/9/2018 do Trung tâm Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Trung tâm Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (Số 120, đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm

a. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất để cho thuê đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn.

Vị trí khu đất: Tại khu Tái định cư và Dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 60-2018 do Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập ngày 26/6/2018, UBND xã Mai Pha xác nhận ngày 27/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 28/6/2018.

- Diện tích khu đất: 3.288,5 m2;

- Khu đất đã đầu tư xong hạ tầng kỹ thuật, ranh giới rõ ràng;

- Mục đích sử dụng đất: Đất xây dựng trụ sở cơ quan của tổ chức kinh tế;

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê;

- Thời hạn cho thuê đất là 25 năm.

(Mảnh trích đo địa chính kèm theo)

b. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá  

- Đơn giá khởi điểm 01 m2 đất của thời hạn sử dụng đất là: 30.000.000 đồng/m2 (Ba mươi triệu đồng);

- Đơn giá khởi điểm 01 m2 đất của thời hạn thuê đất 25 năm là: 10.714.285 đồng/m2 (Mười triệu, bảy trăm mười bốn nghìn, hai trăm tám mươi lăm đồng);

- Tổng giá khởi điểm toàn bộ khu đất: 35.233.000.000 đồng (Ba mươi năm tỷ, hai trăm ba mươi ba triệu đồng chẵn).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 22/8/2018 đến ngày 07/9/2018 tại khu đất Khu tái định cư và dân cư Nam thành

phố Lạng Sơn (thôn Rọ Phải, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ (Một triệu đồng).

b. Tiền đặt trước: 3.523.300.000 đồng/01 hồ sơ (Ba tỷ, năm trăm hai mươi ba triệu, ba trăm nghìn đồng).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản số 119000088684 tạiNgân hàng Công thương Chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 35110000490991 của Trung tâm tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Lạng Sơn từ ngày 11/9/2018 đến ngày 13/9/2018.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 22/8/2018 đến ngày 11/9/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế đủ điều kiện sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013;

- Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện

của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo. Hồ sơ gồm:

+ Bản sao có chứng thực CMND của người được đại diện cho tổ chức kinh tế tham gia đấu giá còn được lưu hành theo quy định của pháp luật;

+ Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2018, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá;

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc bán đấu giá. Không hoàn trả tiền hồ sơ đối với tổ chức có hành vi vi phạm quy định của pháp luật đấu giá trong thời gian tổ chức đấu giá;

+ Tổ chức kinh tế đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định, những trường hợp không nộp thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Tổ chức tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch (về tầng cao xây dựng 7 đến 9 tầng, mật độ xây dựng 40%, hệ số sử dụng đất 3,6) khi trúng đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính theo thời hạn quy định từ ngày 11/9/2018đến ngày 13/9/2018 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 14/9/2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (số 413B, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn).

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.717.994) hoặc Trung tâm Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn (Số 120, đường Ba Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn)./.