(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Tín thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/8/2021 do Ngân hàng TPBank ủy quyền như sau:
Ngày 14/8/2021, đấu giá quyền tài sản phát sinh từ HĐ mua bán căn hộ đất tại quận Hoàng Mai, Hà Nội ảnh 1