(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/8/2021 do Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất 25 lô đất tại khu hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và tái định cư Hói Cây Sen giai đoạn 3, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy

Ngày 14/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 14/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 14/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 14/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 14/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 14/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6
Ngày 14/8/2021, đấu giá quyền sử dụng 25 lô đất tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 7