(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 14/8/2020 do Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản ngày 24/7/2020 giữa Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh,

1) Đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Điện thoại: 028.38119849

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II. Địa chỉ: Lầu 6, Citilight Tower, số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM. Điện thoại: 028.38275302

2) Tên tài sản và giá khởi điểm:

- Lô thứ 1: Xe ô tô Ford bán tải đã qua sử dụng, 5 chỗ ngồi, biển số 50A-00529; số loại: RANGER 2AW; sản xuất năm 2005 tại Việt Nam; niên hạn sử dụng đến năm 2030.

Giá khởi điểm: 158.000.000 đồng (không bao gồm VAT, lệ phí trước bạ và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật).

- Lô thứ 2: Xe ô tô Ford bán tải đã qua sử dụng, 5 chỗ ngồi, biển số 50A-00507; số loại: RANGER 2AW; sản xuất năm 2003 tại Việt Nam; niên hạn sử dụng đến năm 2028.

Giá khởi điểm: 126.000.000 đồng (không bao gồm VAT, lệ phí trước bạ và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật).

3) Bước giá: 1.000.000 đ (Một triệu đồng)

4) Tiền đặt trước: 20% so với giá khởi điểm (được nộp vào tài khoản số 060153075312 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh mở tại Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương Tín – Chi nhánh Trung tâm).

5) Tiền mua hồ sơ đấu giá: 200.000 đồng

6) Thời gian và liên hệ xem tài sản: Từ 08h00 đến 17h00 các ngày 06/8 và 7/8/2020 (trong giờ hành chính), tại Trạm kiểm định Linh Trung –KCX Linh Trung; liên hệ chị Thảo-0799727400

7) Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/8/2020 đến 17 giờ ngày 11/8/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tp.HCM-số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TpHCM.

8) Thời hạn nộp tiền đặt trước: các ngày 11, 12, 13/8/2020 (trừ trường hợp có thỏa thuận khác)

9) Đối tượng và điều kiện đăng ký mua tài sản đấu giá: Pháp nhân, cá nhân.

Các Tổ chức/Cá nhân không thuộc các trường hợp bị pháp luật giới hạn, nộp hồ sơ và thực hiện đầy đủ theo nội dung quy chế đấu giá do tổ chức đấu giá ban hành.

10) Hình thức, phương thức, cách thức tham gia đấu giá:

Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu gia tài sản Thành phố Hồ chí Minh.

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Điện thoại: 028.38119849

11) Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 14 giờ 00 ngày 14/8/2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tp.HCM -số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TpHCM.

12) Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản:

+Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm

+Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại): trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá.

13) Thời hạn, phương thức và địa điểm giao tài sản:

Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II xuất hóa đơn và giao tài sản trực tiếp cho người mua được tài sản đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc, tại nơi có tài sản kể từ ngày Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II nhận được thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tp.HCM về việc người mua được tài sản đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản.