(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/7/2022 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đông Hưng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Thái Bình

Địa chỉ: số 6 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Số điện thoại: 02273743199

Tên Người có tài sản đấu giá: trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đông Hưng

Địa chỉ: Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

03 lô đất


Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

3,500,000

91,700,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 11/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 09:00 13/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 16/06/2022 - 17:00 11/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Có chi tiết trong thông báo niêm yết đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 14/07/2022

Địa điểm: UBND xã Hợp TIến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Xem file chi tiết tại đây